Erik van Hurck

Ieper: Herdenking wapenstilstand 1418